Saturday, April 27, 2013

De ritu saltico II


vox săcrō pĭōs hĭlărans ĭn hortō
fistŭlæ jūcundă căchinnăt omnēs
tympănō laetō cŏmĭtātă dīvōs
ad vĕnĕrandōs.

virgĭnum pūrīs mănĭbus nĭtescunt
clārĭus flābellă vĕnustă, pergunt
rītĕ dum saltārĕ tŏgæ dĕcōræ
mundĭtĕr aurīs.

jamquĕ flectendis gĕnĭbus sălūtĕm
antĕ templŭlum lĕpĭdum dĕōrŭm,
ut dĕcet, dīcunt vĭrĭdesquĕ frondēs
accĭpĭuntŭr.

intĕr ōrantēs ănĭmis sĕrēnīs
saltĭcæ cēdunt plăcĭdæ et cŏmātōs
vertĭces tangunt scĕlĕrum pĭos pū-
ros făcĭentēs.

Thursday, April 25, 2013

De spiritu animalisī vĕlis gunnæ brĕvĭtātĕ bellæ
perfrŭī, sortēs ĕmĕre est nĕcessĕ,
indĭces Nikkēs ŭt ădaugĕantŭr
suāvĕ nĭtentēs.

quattŭor vērum intĕr ămābĭlēs ūna
ūnĭversĭtātem ăpŭd aurĕātăm
discĭt. impĭgræ plăcĕat lătīnă
linguă pŭellæ.

Tuesday, April 23, 2013

De saltatrice XXXpergĕ tū fontem prŏpĕ membră jactans
limpĭdum saltārĕ sălīrĕ dulcĕ.
quidquĭd accĭdat, lĕpĭdō bĕnignă
grātĭă rīsū

sit tĭbī ventō jŏcŭlantĕ mulsæ.
neglĭgendī sunt pŭĕrī prŏtervī
ac sĕnex vectus bĭrŏta arrŏgantī,
pūră pŭellă.

Monday, April 22, 2013

De saltatrice XXIXflantĕ per silvam Zĕphўrō quĭētăm
parvŭlī flōres cĕrăsī pŭdīcæ
bellŭle oscillant tăcĭtīquĕ rāmī
cœpĕrĕ fārī

ad pŭellam, quæ quătĭens sălīrĕ
flābră non cessat rŏsĕa ac sŭāvī
suscĭtat somnō fŏlĭum, insŭlās ŭt
ver cĭto ŏdōrĕt.

Wednesday, April 17, 2013

De cantilena magicatempŏris longum spătĭum pŭellae
quinquĕ dormĭunt sĭnĕ somnĭo ullō,
ut săcrum stellās ĭtĕr ad rĕmōtās
perfĭcĭātŭr.

nunc vĭīs actis rĕdĕunt ăd ædem;
ex sĕpulchrīs hīs, ŏpŭs est, ŭt omnēs
exĕant umbrīs cĕlĕbrentquĕ furvă
sæcŭlă pulsīs.

jamquĕ mūtātīs făcĭēbŭs albīs
fulgŭr ēlūcet tŏnĭtrusquĕ lātrăt;
cantĭlēnam illam măgĭcam cănātĭs
dulcĭsŏnamquĕ,

quam sĕnex abhinc dŏcŭit pĭlōsŭs
millĭa annōs vos dŭŏ siccĭtātĭs
aspĕræ terrā pătĭens nĕfandā
non sĭnĕ spēbŭs.

Tuesday, April 16, 2013

De saltatrice XXVIIIsaltăt obscūrā nĭvĕis pŭellă
dulcĭter tortis plătĕā lăcertīs,
adlĭcitquĕ crūrĕ pĕrīcŭlōsō
impĕtŭōsōs

hoscĕ daemŏnēs lătĕbrās ĭn ātrās,
torpĕfactī quī spĕcĭunt pĕr hōrās
frīgĭdās aenigmă sŭāvĭus quăm
omnĭă nōtă.

Monday, April 15, 2013

De ritu saltico Iincĭpit cantārĕ pĭus săcerdōs
lignĕō templō vĕnĕrandă verbă
tympănum pulsāns mănĭbus sŏnōrŭm
ut dĕcĕt. albā

vestĕ rīte indūtă rŭbrāquĕ gummā
saltăt ante altārĕ pŭellă sanctŭm
cūjŭs augustum spĕcŭlum altĭōrĕ
partĕ lŏcātum'st.

quattŭor dextrā crĕpĭtācŭlum illă
angŭlos pūrans crĕpĭtat vĕnustŭm,
jamquĕ versum ad nōs ăgĭtat, nĕfandă
ut cĭtŏ pellăt.

insŭlāres nē pătĭāmŭr ullă
damnă morbos proptĕr ătrōcĭōrēs
proxĭmīs annīs; ŭt ămœnă terră
nōs ălăt omnēs.

Sunday, April 14, 2013

De saltatrice XXVII
brassĭcae flāvos lĕvĭter cŏruscŭs
floscŭlos phœbus tĕpĭdārĕ cœpĭt;
blandŭlas văgē vŏlĭtat pĕr aurās
pāpĭlĭo albŭs,

cūjŭs oscillat nĭgĕr haud sŏlūtŭs
crīnĭs et rīsūs hŭmĕris sŭāvēs
dēlĭcātis, dum sălĭt et nĭtescĭt
saltĭcă virgō.

Thursday, April 4, 2013

De flumine agroque

flūmĕn annos quinquĕ sŏlēbăt album
parcĭter rĭgārĕ Jăpōnĭs undīs
insŭlam cīvesquĕ cărent ădusquĕ
percŭpĭendīs.

nunc ăger pāret nĭgĕr immĭnentĕm
post prŏcellam, quō mĕlĭus gĕrantŭr
ūbĕres frūgēs ŏpĕrae incŏlārŭm
ad căpĭendās.

Monday, April 1, 2013

De die festajam dĭes nōbis cĕlĕbrandă festă.
tympănos pulsātĕ mŏdō vĕtustō.
tībĭās inflātĕ sŏnantĭus pĕr
prātă nĕmusquĕ.

virgĭnēs saltātĕ vĕnustĭōrēs
in săcrā scaenā mănĭcis rŏtandīs
candĭdīs. dīvōs pŏpŭlumquĕ vīcī
rīte hĭlărātĕ.