Monday, August 17, 2020

Versiculi, quos in pipiatorio his mensibus scripsi

flante per arva 
puella precabitur 
arida vento, 
frugifer ut veniat 
sole cadente deus. 

(Tanka elegiaca: Nescio, quis deus hic narretur).

Phoebus ut expulsā nitidus mī rīdeat imbre, 
incipiat citius nūda salīre dea.

cūr homines tantos faciant mūrosque domusque? 
omnes perfringam magna cicāda cito!

dormītent homines cum fessī nocte silente, 
fēles nūgantur tum saliuntque vagae.

piscantur puerī tacitī sub fronde comante. 
injicit in flūmen saxa puella loquax.

optet aquātilium linguam quī discere blandam, 
scrībere cōnētur verba fluente in aquā.

quō magis in vīcō bibitur cervīsia nostrō 
ornat eō saepem flos decoratque magis.

Friday, April 25, 2014

De veritate ac pulchritatereppĕrit vērō stŭdĭōsă vītæ,
ullă quæ tristis lăcrĭmans nĕgat sē
essĕ mentītam nŭmĕrōsă cōrăm
fulgŭră castăm,

cellŭlam mīram? pŏpŭlus cŭpit nunc
scīrĕ, num culpandă sĭt intĕr omnēs
sōlă. nē jūdex, căvĕ, pulchrĭtātĕ
pellĭcĭārĭs.

Tuesday, April 15, 2014

De luctatore senatore c.n. Antonius Inoki


illĕ pugnātor crŭcĭātŭr ācĕr
calcĭtrātū, quem pĕdĭbus făcis 
dextĕrō lævōquĕ cŭbans pălæstrā
in Tŏkĭensī.

factŭs hortāris pŏpŭlum sĕnātŏr
Insŭlārem vōcĭfĕrātŭs "esnĕ
salvŭs?". ut semper mănĕas pŏtens dux
corpŏrĕ magnō!

Sunday, April 13, 2014

De Sintoismi professore


nūdŭs appāres Mĕăcensĭs hortō
Ūnĭversĭtātĭs ĕt incĭpis jăm
flārĕ concham per tĕnĕbras prŏfundās
rītĕ mărīnăm.

sublĭgar cantas cĭthăram ad sŏnōrăm.
quid vĕlis sed nos stŭpĭdos dŏcērĕ,
comprĕhendō nunquam ănĭmō mŏdestŭs,
doctĕ prŏfessŏr.

Thursday, February 13, 2014

De hominibus alitibusquid quădrāgintā făcĭat vĭr annōs
nātŭs ūnum cum jŭvĕnī pŭellā?
ēvŏlābunt præcĭpĭte ex nĭvāli ăd
āĕră prōnī.

quos fĕrant ālæ pĕdĭbus dŭōbŭs
longĭus fixæ gĕlĭdam pĕr aurăm,
splendĭdum lætæ pătrĭæ nŏmismă
ut căpĭātŭr.

Thursday, February 6, 2014

De bellatricis pulchritudine


nos pĕrītas cum spĭcĭāmŭs artĕ
Martĭālī, quid lўrĭcis pŏētīs
antĕpōnendum'st? ănĭmōsĭtās ăn
bellĭcă virtūs?

pulchrĭtātem nonnĕ vĭdērĕ prīmŭm
dēbĕāmus, sī nŭmĕrō vĕlīmŭs
dulcĕ dē pugnantĕ fĕrā pŭellā
pangĕrĕ carmĕn?

Sunday, February 2, 2014

De vischio rejiciendo


"vischĭum pŭtō tĭbĭ perplăcērĕ.
collŏquāmur noctĕ măgis sĭlentĕ."
pellĭcit mē mītĕ pŭellă pulchră
vōcĕ pŏētăm.

"non, mălō vērō thĕŏbrōtĭum, quŏd
augĕat vīres cĕrĕbrī cănendās
ad pŭellās his nŭmĕris. vălē!" sīc
scrībĕrĕ pergō.