Sunday, September 30, 2012

De inepta prece
monstrŭōsōs intĕr ămātă virgō
mūsĭcos cantat cĭthăram ad făcētam,
quos sĕnex frustrā prĕcĕ taedĭōsŭs
sēdăt ĭneptā.

No comments:

Post a Comment