Wednesday, January 23, 2013

De Transitu Divino


vīsendam dĕŭs ad dĕam mărīnăm
transīvit fŭgĭtor lăcum gĕlātŭm.
album vestīgĭum aestĭmat săcerdōs
nōbīs augŭrăt indĕ rītĕ messĕm.

Hodie nuntiis televisificis feruntur in lacu Suwa adgesti glaciales tres apparuisse. Quae res meteorologica Omiwatari sive Transitus Divinus appellata accidit hieme cum thermometrum ad decem gradus infra congelationem descendit.

Secundum mythos Sintoisticos, deus terrestris Takeminakata, qui a deo caelesti Takemikadzuchi in luctamine victus hanc ad regionem montanam fugit, ex templo egressus lacum gelidum transit vestigium relinquens, ut in templo altero visat uxorem suam Yasakatome filiam Watatsumi scilicet Oceani.

Quod vestigium sequentes sacerdos piique in duos greges divisi lacum transeunt atque messem augurant. Ab aetate prisca relata de ritu continue scribebantur regiminique mittebantur, quorum veterrimum saeculo quarto decimo exaratum adhuc servatur. Et nostra aetate quotannis relata mittuntur ad aulam imperialem ministeriumque rerum meteorologicarum.  

Tuesday, January 15, 2013

De saltatrice XXVnūbĭbus coelum mănĕt hos pĕr annōs
hūmĭdis tectum pŏpŭlusquĕ passŭs
aspĕrē saevīrĕ mănus dĕōrŭm
omnĭpŏtentēs.

cum tămen dīcat nĭmĭs essĕ magnŭm
impĭger yĕnī prĕtĭum mĭnistĕr,
frīgĭdō lūcēre ĭtĕrum dĭēs ĭn
aethĕrĕ coepĭt.

pergĕ mercātum tĕpĭdārĕ gestū
sortĭum rĕnātum, ănĭmōsă virgō,
ut Jăpōnĭs insŭlă surgăt īmō
ex cĭtŏ fundō.

et sălīre audēmŭs ăd aevă mox nōs
somnĭantēs aurĕă pervĕnīrĕ
maxĭmā spūmā. nĭhĭl ut tĭmendŭm
omnĭbŭs adsĭt.

Saturday, January 12, 2013

De filio regis ultimi

fīlĭus linguam dĭdĭcit Lătīnăm
ultĭmī rēgis căpĭtāli ĭn urbĕ
Anglĭae? num scripta ălĭquis măgistĕr
nunc sŭă servĕt?

De Fele Tyranna"fortĭor, dīc, Mūrĕ sĭt an Tyrannō
illă Fēlēs in Tŏkĭo ortă pūrō?"
"līnĕas dŭas spĕcĭās. ŭtram essēs
ēlĭgĕre ausŭs?"

caerulea: Feles Tyranna
rubra: Mus Tyrannus

Thursday, January 10, 2013

De squillarum fugavīgintī sŭmŭs insŭlam Jăpōnĭs
vectī, praedă dărēmŭr ut cănōrīs
rānīs. fortĕ pĕtīvĭmus fŭgam atquĕ
in pălūdĕ vĭrescĭmus fĕrōcēs.

Anno MCMXXVII ex Civitatibus Unitis ad piscinam in Kamakurae urbe sitam importatae sunt viginti squillae, quibus ranae edibiles in terras peregrinas exportandae alerentur. Suboles illarum quondam propter diluviem inopinate ex piscina fugerunt, postea in omnes Japoniae partes migraverunt atque lacubus paludibusque pullulare coeperunt. Hodie bestia habetur hostilis, quae genera originaria minatur. Multum tamen delectat pueros, qui ludunt ad aquam harundines tenentes.

Wednesday, January 9, 2013

De bestia oratoria


ōrātōrĭă nōmĭnātă jūrĕ
es tū bestĭă, captă sed dŏlōsō
rētĕ, nullă lŏcūtă verbă dignă
maxĭma in cŭcŭmā rĕpens cŏquērĭs.

Tuesday, January 8, 2013

De periculis cumulatis


dēlectat glăcĭes trĭplex pŭellăm
tē, tămen căvĕas măgis cădūcae;
quando ūnō bŏnă collŏcas lŏcō tū
tunc pĕrīcŭlă plūră sunt ŭbīquĕ

Monday, January 7, 2013

De saltatrice XXIVsol nĭtet dum trans hĕdĕras vĭrentēs
mītĭus frondesquĕ sŭprā tĕnellās,
dulcĭter bellō sălĭās ămantī,
candĭdă virgō.

Sunday, January 6, 2013

De monstro jejunotū quī gurgĭtĕ nātŭs es mărīnō,
possis vīvĕrĕ cūr ĕdens pĕr annōs
nullam quattŭŏr escam ăquārĭō? nōs
arcānum ut dŏcĕas tŭum vŏrācēs.

Animal marinum monstruosum Bathynomus giganteus nomine, quod in aquario Tobae ostenditur, postquam abhinc quattuor annos quinquaginta carnis piscarii gramma semel edit, hactenus nihil edens vivit. Multa de ejus modo vivendi manent nobis ignota. Num eo studentes enodare possimus arcanum longaevitatis, qua iter ad Martem facere liceat?

Saturday, January 5, 2013

De zonis temporalibusdum quĭescis noctĕ tŭā vĕnustā
urbĕ, longĭnquā nŏvŭs insŭlā sōl
frīgĭdum ad coelum rŭtĭlans ŏrītŭr
ex mărĭ vastō.

Friday, January 4, 2013

De balneo socolateobalnĕō mergō sŏcŏlātĕō mē,
dulcĭus cōr est mĭhĭ pullĭōrī,
illĭus mŏvēre ănĭmum vŏlo hācĕ
noctĕ vĕnustī.

Thursday, January 3, 2013

De machina Panasonica dialecto praeconata


praecōnans bĕnĕ māchĭnam pŭellă
tonstrīnam dĭălectum ămātă terrae
frīgĭdae dŏcĕt insŭētĭōrĕm:
nāsō saepĕ sŏnōs sŏnat lŏcūtă,
atquĕ quattŭŏr audĭuntŭr omnēs
vōcāles, fĭĕrīquĕ consŏnantēs
sic mūti omnĭbŭs in lŏcis vĭdentŭr.
at, heu, carmĭnă dēsĭnant frăgōsă.

(More non academico sed vulgari proprietatem 
dialecti hujus descripsi. )

Wednesday, January 2, 2013

De metro Sapphicodīlĭgātis quī nŭmĕrōs vĕnustōs,
Sapphĭcē prōferrĕ sŭam cănendī
mox ŭt illustrem spĕcĭātĭs artĕm
rītĕ măgistrŭm

Tuesday, January 1, 2013

De templo petendo


ēvŏcēs ut rītĕ dĕōs, mŏnētās
lignĕam in capsam jăcĭas crĕpesquĕ
magnă tintinnābŭlă; quidquĭd ōran-
dum'st tĭbi ăvārō,

namquĕ largī sunt ăpŭd Insŭlānōs,
qui offĕrunt optātă, dĕī dĕaequĕ;
flōrĕat lingua orbĕ Lătīnă vātĭs
vī fŭrĭōsī!

Carmina Japonica

Elegiacum

今日はパチンコでなんと二十万すってしまった。
たっぷりビーフカレー食ったらちょっと寝る。

kyō wă păchinkŏ dĕ nantŏ nĭjūman suttĕ shĭmattă.
tappŭrĭ bīhŭkărē kuttără chyottŏ nĕrŭ.

hodie in machina aleatoria ludens perdidi, heu, duo milia yenorum.
jam satis pulpamenti bubuli Indiani edam, postea paulisper dormiam.


Alcaicum

終盤にコーナーキックを蹴ったら
突風で偶然ぐっと曲がってね、
キーパーも呆然、ボールが
バーを触って決まって勝利!

shūban nĭ kōnā kikkŭ wŏ kettără,
toppū dĕ gūzen guttŏ măgattĕ nĕ,
kīpā mŏ bōzen, bōrŭ gă
bā wŏ săwattĕ kĭmattĕ shōrĭ!

in certaminis fine ab angulo pila calcitratu emittitur
atque, dum miratus janitor manet, trajecturā ob ventum
inopinatum forte curvatā trabem palpitat atque in portam
ingeritur victoriam ferens!


Sapphicum

今日もチャーシュー麺食べちゃったねーちゃん
ビール三本飲んで寝込んで終電
ぶっちぎってなんと路上で労働
賛歌を舞った。

kyō mŏ chāshūmen tăbĕchattă nēchan
bīrŭ sanbon nondĕ nĕcondĕ shūden
bucchĭgittĕ nantŏ rŏjōdĕ Rōdō
Sankă wŏ mattă.

femina juvenis, quae hodie quoque edit jurulentas pastas
ductiles porcina additas, tribus cervisiae lagoenis bibitis
ad mensam indormivit atque tramen ultimum neglexit atque,
mehercle, in via Laudem Operae saltavit.