Wednesday, June 27, 2012

Exercitatio in hexametro


fēlix in cellā somnum sī tū căpĭs, undae
ex mărĕ pernarrent glaucae dē piscĕ vŏlantĕ.
lentē verbă sĕquī pergunt dum dulcĭă sēsē,
excŭtĭēs saevē somnurna et squāmĕă tergă.
sempĕr ĕdax vīvās ĕt ătrox fĕrăque ō mĕă fēlēs.

Tuesday, June 26, 2012

Exercitatio in epigrammate decima


Mercŭrĭo illĭŭs est făcĭes jam mūrĭs ăpertă.
servanda auctōris nunc tĭbĭ jūră mănent.

ad sellam mollem sălĭam. sed nescĭŏ possĕ.
est mĭhĭ jam tempus mallĕ lĕō fĭĕrī.

non concentum ăgĭmus nĕquĕ nos dămŭs oscŭlă blandă.
saevē pugnēmus. fortĭŏr ĕt sŭpĕrĭt.

conjungit firmus quăsĭ saxum nōs ămŏr ambōs.
quaecumque accĭdĕrint, nullă tĭmendă tĭbĭ.

quāre ad montes mi grĕdĭar fortassĕ rĕquīrĭs.
nescio, sed măgĭcē cŭpĭdum vŏcĭtant.

fēlēs sum. Sĭbŭjam lustrābō trāmĭnĕ vectă.
quārē mē spectēs? sōlă pŭtārĕ vŏlō.

Saturday, June 23, 2012

exercitatio in epigrammate nona


perversīs vŏlŭcris terra haec Antarctĭca ăbundat.
Graecē scrībo. ŭtĭnam sit lĕgĕre aspĕrĭŭs.

dē thermis multī spexērunt pellĭcŭlam illăm,
et mīranda auctrix maxĭmă lūcră făcĭt.

ad stătĭōnem jam confĕr ĕt accĭpĕ plausŭm:
expectant semper dulcĭă tē săpĭdă.

ut sis vīvĭdĭor! cănĕ! saltā, candĭdă virgo!
nam nullus vĭr ĕrit, quī cĭnĕrem tŭam ămĕt.

ō glŏbĕ lūtĕĕ, quī vīdistī Nīlĭăcam amnĕm,
nōbīs ēnarres somnĭă longă tŭă.

R-18 "spūmis vincāmus mălĕfactōres pĕdĭfollĭs!"     
        "en mălĕfactrīcum pectŏră pulchră nĭtent!"
 .

Wednesday, June 20, 2012

Haicua hexametricaIn mărĕ jactă
flŭet vĭrĭdis tŏgă
nantĕ pŭellā.

ventŭs ŭbīquĕ
nĭtens ăgĭtat cĭtŏ
nūbem ĕt ăristās.

tībĭă dulcĕ
sŏnat per ăgrum nĭgră
sōlĕ cădentĕ.

nox ĕrĭt ātră
tĭbi et tăcĭturna ŭbĭ
sīdĕră cantent.

Friday, June 15, 2012

Exercitatio in epigrammate octavapīrātas nusquam tĭmŭit nec naufrăgĭum ille.
qui terra adlectus nostra ĕrăt ēgrĕgĭus.

quam tū sis mendax! nusquam sunt stultă cănendă.
nam vir formōsam sempĕr ămat spĭcĭens.

longĭŭs ut vītam prōdūcam, thēă bĭbĕndă.
extĕrĕ nunc herbas! misce! ĕt ăquam excŭtĭās!

"pulchră Vĕnus, salvē! quārē mē vīsĕrĕ vītēs?"
"nam nĭmĭs es călĭdus. nunc prŏpĕ tē sĭtĭō."

ut corvus vincat turmas trĭpĕdālĭs ĭnīquās,
ōrăt Ăpollĭnem ĕnim vīnă săpōră bĭbens.

antĕ fŭit fēlēs. vŏlĭtans nos dēspĭcĭt omnēs.
mīris lāta ālis sīdĕră contĭgĕrit.

Friday, June 1, 2012

Exercitatio in epigrammate septima

ōrĕ tĕnens pānem currit formōsă pŭellă.
oppertae monstrant vultĭbŭs hos nŭmĕrōs. 

nōlīte adjĭcĕre ō pŭĕrī glēbas lăpĭdesque.
nē păvĕātis nōs. nōn hŏmĭnēs ĕdĭmus. 

pulchră lĕōnĭbŭs hic rēgīnă sĕdet cŏmĭtātă.
jam saltārĕ cănens incĭpĭt insŏlĭtē.

dēfectū sōlis stŭpĕfactī sunt ĭnĭmīcī
currĭtĕ jam cĕlĕrēs in mărĕ vōs ĕquĭtēs!

Confert se lūnam vălĕdīcens clāră pŭellă,  
dum rex in terrā captŭs ămōrĕ mănĕt. 

"Caelum ālātŭs hŏmo, ut vĭdĕātur, pervŏlăt audax!"
"Vērum ĭtă tū crēdas? Nonnĕ, mŏdo illĕ cădit?"

Exercitatio in epigrammate sexta

inflexa ad coelum per hanc collem vĭă duxit.
quā sectā nullum tū lŏcum ădīrĕ pŏtes.

"cur sit, ut dīcas, mărĕ vastum caerŭlĕumque?"
"terrestris mănĕas. aequŏră nē cŭpĭas."

trāmĭnă  longam transīvĕrĕ noctĕ dĭēque.
undās auscultans fractă rĕlictă tăces.

fūmōsus vexī pŭĕrōs vīcōrum ĕt ădultōs.
sed herbis victum mē săpŏr altŭs hăbet. 

nōs circumdēmus ĭnĭmīcam pācĭs ămantes,
herbas nē vĭrĭdēs attĕrăt ac scĕlĕrat. 

eccĕ pĕdis follis laevī mīrō vŏlăt ictu.
quem fŭgĭens lentē raedă pĕr os căpĭat.