Monday, June 17, 2013

Ad Martinum Fara


Indĭcā terrā cŭpĭde absŏlūtā
nāvĭgātĭōnĕ pŭer Lătīnae,
ēlĕganter dīc mĕmŏrāquĕ Rōmae
omnĭă vīsă.

quālĭs imberbī plăcŭit pŭellă
maxĭmē vērum tĭbĭ? num lŏcūtŭs
sīs ĕācum forte hĭlărātŭs hācĕ
dē rĕgĭōnĕ?


Saturday, June 8, 2013

De saltatoribus XXXVtrans sĕrēnum cum măre ăbīrĕt, urbĕ
portŭensī fortĕ dĭes cŏlōrĕm
cælĭcum līquit brĕvĭs. incĭpit quī
noctĕ nĭtērĕ

et rŏtārĕ sē cŏmĭtātŭs umbrā,
quæ nĭgella illinc ălĭquid prŏfātŭr
mōtĭōnĭbus cĕlĕris, nĭhil sĕd
percĭpĭētŭr.

narrĕt in terrīs ŏrĭentĭs auræ
murmŭr arcānum gĕlĭdæ rĕmōtīs,
an căcūmen, quō sălĭunt mĭcantēs,
ignĭcŏlorŭm?

Tuesday, June 4, 2013

De saltatrice XXXIV


vox pĕr ātrum jam sŏnăt undŭlātă
æquŏr, omnes quō căpĭuntŭr altō
ventŭlī sŏpōrĕ sĭlentquĕ vēlă
nāvĭcŭlārŭm.

crūră jactantes plăcĭdam tĕnellă
saltĭcæ noctem sălĭant rŏtātĭm,
quæ scĭunt hōras rĕtĭnēre ad aurō-
ram fŭgĭentēs.