Thursday, February 13, 2014

De hominibus alitibusquid quădrāgintā făcĭat vĭr annōs
nātŭs ūnum cum jŭvĕnī pŭellā?
ēvŏlābunt præcĭpĭte ex nĭvāli ăd
āĕră prōnī.

quos fĕrant ālæ pĕdĭbus dŭōbŭs
longĭus fixæ gĕlĭdam pĕr aurăm,
splendĭdum lætæ pătrĭæ nŏmismă
ut căpĭātŭr.

Thursday, February 6, 2014

De bellatricis pulchritudine


nos pĕrītas cum spĭcĭāmŭs artĕ
Martĭālī, quid lўrĭcis pŏētīs
antĕpōnendum'st? ănĭmōsĭtās ăn
bellĭcă virtūs?

pulchrĭtātem nonnĕ vĭdērĕ prīmŭm
dēbĕāmus, sī nŭmĕrō vĕlīmŭs
dulcĕ dē pugnantĕ fĕrā pŭellā
pangĕrĕ carmĕn?

Sunday, February 2, 2014

De vischio rejiciendo


"vischĭum pŭtō tĭbĭ perplăcērĕ.
collŏquāmur noctĕ măgis sĭlentĕ."
pellĭcit mē mītĕ pŭellă pulchră
vōcĕ pŏētăm.

"non, mălō vērō thĕŏbrōtĭum, quŏd
augĕat vīres cĕrĕbrī cănendās
ad pŭellās his nŭmĕris. vălē!" sīc
scrībĕrĕ pergō.

Saturday, February 1, 2014

De aquæ praeconio vitæ


"cur tŭam uxōrem cŭpĭs ēbrĭārĕ?
quæ tĭbī mēmet dărĕ dōnă vis? dīc!"
pulchră præcōnātŭr ăquam rŭbellăm
fēmĭnă vītæ.

quam bĭbam gāvīsŭs ĕt immŏdestŭs,
sī sĭt enzȳmum jĕcŏrī mĭhi illŭd.
non lĭcet sed mi id făcĕre atquĕ tantŭm
sentĭo ŏdōrĕm.