Saturday, February 1, 2014

De aquæ praeconio vitæ


"cur tŭam uxōrem cŭpĭs ēbrĭārĕ?
quæ tĭbī mēmet dărĕ dōnă vis? dīc!"
pulchră præcōnātŭr ăquam rŭbellăm
fēmĭnă vītæ.

quam bĭbam gāvīsŭs ĕt immŏdestŭs,
sī sĭt enzȳmum jĕcŏrī mĭhi illŭd.
non lĭcet sed mi id făcĕre atquĕ tantŭm
sentĭo ŏdōrĕm.

No comments:

Post a Comment