Friday, November 30, 2012

De Enoshimamontem trans rŭtĭlans cădit săcrum sōl,
undans dum mărĕ persŏnārĕ pergĭt.
lūcēre incĭpĭt īnsŭlā dĕae fax
Indĭcae rŭbrum ăd aethĕrem rŏtātŭs.

De serra catenariavultĭbus castae sălĭunt pŭellae
abdĭtis, serras quătĭunt cătēnīs
artĕ factas, mōrĕ mĕtallĭco illō
dapsĭlĕ cantant.

Thursday, November 29, 2012

De statione martima


fluctŭum sessus plăcĭdum sŏnōrĕm
audĭens hōras stătĭōnĭs hāc ĭn
sellŭlā currus spĕcĭō vĕnīrĕ
et prŏfĭcīscī.

Tuesday, November 27, 2012

De litteris illuminatis


purpŭris tinctō sŭpĕr altă verbă
cantă coelō tectă lĕguntŭr urbĭs
ferrĕam dum per vĕhĭmur vĭam nōs
multĭlŏquācēs.

Monday, November 26, 2012

De curstricedēbĕam flūctū quŏtĭens ărēnā
currĕre anhēlans mădĕfactă mollī?
fessă sum sub sōle. ălĭquid bĭbendum'st
mī cĭto ĭn umbrā.

Sunday, November 25, 2012

De Kamakurafrondes flavescunt
rubescunt saltant coelo
cadunt frigidae.

odorat templa
urbe prisca thus terrae
remotissimae.

・・・・・・・

flantĕ flāvēscunt Bŏrĕā dum ĭn urbĕ
et rŭbescunt silvă nĕmusquĕ priscā,
thūră portāta ex rĕgĭōne ŏdōrant
templă rĕmōtā.


Saturday, November 24, 2012

De photosynthesearbŏres vĭgĕant ŭt insŭlā, quā
artēs insŏlĭtae cŏluntŭr omnēs,
et carbōnĭs ăquam dĭoxĭdumque est
hauri ēlectrĭcam ĭis nĕcessĕ vimquĕ.

Friday, November 23, 2012

De angue cyano


transcurrit nĕmŭs intĕr anguĭs illinc
magnus cȳănĕusquĕ frondĕum, quī
ăd urbēs hŏmĭnes vĕhens rĕmōtās
corpus ventrĕ rĕtorquĕt atquĕ flectăt.

Thursday, November 22, 2012

De 豚骨拉麺


noctĕ frīgĭdā cŭpĭo ad pŏpīnăm
īrĕ commūnem, călĭdum atquĕ plēnŭm
sōlŭs ut lardīs ĕdĕre audĕam illŭd
tonkŏtsŭrāmen.

Wednesday, November 21, 2012

De saltatrice XVpurpŭrans lūcet părĭēs ĭn urbĕ
portŭensī, dum sălĭent pŭellae
mōtĭbus rīsūque ŏcŭlos sŭāvī
adlĭcĭentēs.

Tuesday, November 20, 2012

De Tokiensi stationeferrĕārum tū stătĭō vĭārŭm,
sessă Tōkĭī mĕdĭō pĕr annōs,
nunc tŭbas raucas mŏdŭlārĕ noctĕ
hāc ŏpĕ lūcĭs.

Monday, November 19, 2012

De quadam ministrice

nūdă subrīdens tĭmĭdē *pŭellă,
corpŭs ostendis bĕnĕ sōle ămātŭm.
mĭnistrix ōlim ĕrĭs erga ăcerbă
nos stŭdĭōsōs.

nam pĕcūnĭam mĭnŭes pĕrītīs
compŭtātrī magni ălĭisquĕ dandăm,
"quāre ŏportet tē fĭĕri orbĕ prīmŭm?
nescĭŏ."dīcens.

Nos cănēmus tunc hĭlărē sĕvērae
fēmĭnae pulchram, mĭsĕrī măgistrī,
perdĭtamquĕ vōcĕ jŭventam ămārā
balnĕo ĭn amplō.

*Si quis vestrum aetate adultorum hac de femina Murata Renho nomine pelliculam paulum obscaenam per Youtube inspicere carmenque optimum auscultare velit, ecce

Sunday, November 18, 2012

De boreali vento

ventŭs ē terrā flăt ăd īnsŭlārēs
frīgĭdā prīmus bŏrĕālĭs urbēs,
jūrĕ nōmĭnātŭs ŭt arbŏrum fron-
disquĕ nĕcātŏr.

Saturday, November 17, 2012

De docta manu

ō mănus scītē dŏcĕas mŏdum nunc
laevă pangendī bĕnĕ carmĭnis nōs,
flōrĕat pulchrē măgĭs ut Lătīnă
linguă pĕrennĭs.

 

Friday, November 16, 2012

De acceleratione 


oppĭdum vĭă transĭt altă coelō
ĭn ātrō făcĭbus vŏlantĭbus; tū
maxĭma accĕlĕrātĭōnĕ vīquĕ
ēbrĭus făcĕris fŭgācĕ centrī.

Thursday, November 15, 2012

De saltatrice XIV


saltăt indūtus lĕpŭs albĭor sŭb
flōrĕ gunna ēlectrĭco ĭn aedĕ sōlā,
dum vĭā raedae vĕnĭunt ĕuntquĕ
noctĕ frĕquentī.

Wednesday, November 14, 2012

De saltatrice XIIItransĕam pontem dŭcĕ tē nŏvam pĕr
lūmĭnātum mox sălĭĕnte ăd urbĕm,
quā vĭis vīvē rĕsŏnat vĕnustīs
linguă vĕtustă.

Tuesday, November 13, 2012

De litteris moventibus


cēdis carmĭnă dum cănens ĭn aedĕ,
pārent compŏsĭtae dŭōbŭs albae
partĭbus prŏpĕ littĕrae, quĭbus mī
possunt omnĭă cantă verbă scīrī.

Monday, November 12, 2012

De saltatrice XII


membră morsū dum lăcĕrans nĕcātŏr
ille ălit ventrem sŭa ăvārĭōrĕm,
lēnĭter gāvīsă sălīrĕ pergās
tū nĕmŏrōsă.

Sunday, November 11, 2012

De paganitate


festos jam cĕlĕbrāmŭs urbĕ pulchrē
Sanctae  Ēlectrĭdĭs impĭā dĭēs; res
haud vīles bĕnĕ vendĭtentŭr atquĕ
collŏcātă pĕcūnĭa augĕātŭr.

Saturday, November 10, 2012

De saltatrice XI


ō sŏror saltans, vĕhĕ fessĭōrĕm
lūmĭnōsīs mē rĕgĭōnem ăd illăm
currĭbus, quā lūmĕn ăquam flŭentĕm
palpăt ămoenŭm.

Friday, November 9, 2012

De membris radiosis

ut Mĭdae rēgis dĭgĭtō sŏrōrēs
splendĭdō tactae rădĭōsă saltent
membră torquentes ĭn ăvārĭōrĕ
dulcĭtĕr urbĕ.

Si quis vestrum aetate adultorum nuditatem haud respuens per Youtube inspicere velit pelliculam, qua saltatio monstratur "prodroma", ecce


Thursday, November 8, 2012

De ritu arcuario


jam certāmĭne ăbit săcrāta ărēnā
victor plēnŭs hŏnōrĕ sic pĕrāctō,
augustus grăcĭlem arbĭter dăt arcŭm
luctātōri ălĭo, ut rŏtētŭr altē.

Wednesday, November 7, 2012

De arte appellendi


gŭbernātŏr ăd insŭlam pĕrītŭs
pugnans cum Zĕphyrō jŏcōsĭōrĕ,
nunc dĕo āĕrĭam jŭvantĕ nāvĕm
appellit mĭnĭmē pĕrīcŭlōsē.

Monday, November 5, 2012

De saltatrice Xfontĭs haud pūrī mĕdĭō pĕr annōs
stō sĭlens ullis sĭnĕ mōtĭbus; nīl
tangĭt aerātum mĭhĭ cor, sălīrĕ
nec cŭpĭo unquăm.

sērĭcum tam ōdī păvĭtans vĕnustum,
displĭcet crīnis nĭgĕr atquĕ pulchĕr.
nūdĭtās est mī dĕcŭs optĭmum sŭb
sōlĕ mănentī.

Sunday, November 4, 2012

Ad Alexandram

semper Gādĭbŭs ut Lătīnĭtas tē
flōrescat dŭcĕ dulcĭus sălīnă
et discant jŭvĕnes făcētĭōrĕ
mŏdo autem mĕlĭōrĕ scriptă priscă.


Saturday, November 3, 2012

De saltatrice IX


sōlĕ sub clārō Dryăs ex cŏmantĕ
exsĭta in fŏrum sălĭat vĕnustē
silvŭla, et fundantŭr ămoeni ŏdōrēs
flōrĭbŭs albīs.

Friday, November 2, 2012

De versibus sumotoriis


vox fortis rĕsŏnat vĭri in pălaestrā.
tristī verbă jŏcōsă cum cănōrĕ
mī tangunt ănĭmum vĭdenti ĭn ātrā
sōlī noctĕ Lĕnōvum ăd ordĭnātrŭm.

Thursday, November 1, 2012

De sumotorio luctatore


omnes antĕ lĕvas tŭos lăcertōs
augustē, pĕdĭbusquĕ rītĕ terrăm
pulsas, et sălĕ pūrĭōrem ărēnăm
părās, ut plăcĕas dĕīs ĭta almīs.