Friday, November 2, 2012

De versibus sumotoriis


vox fortis rĕsŏnat vĭri in pălaestrā.
tristī verbă jŏcōsă cum cănōrĕ
mī tangunt ănĭmum vĭdenti ĭn ātrā
sōlī noctĕ Lĕnōvum ăd ordĭnātrŭm.

No comments:

Post a Comment