Saturday, November 17, 2012

De docta manu

ō mănus scītē dŏcĕas mŏdum nunc
laevă pangendī bĕnĕ carmĭnis nōs,
flōrĕat pulchrē măgĭs ut Lătīnă
linguă pĕrennĭs.

 

No comments:

Post a Comment