Monday, November 5, 2012

De saltatrice Xfontĭs haud pūrī mĕdĭō pĕr annōs
stō sĭlens ullis sĭnĕ mōtĭbus; nīl
tangĭt aerātum mĭhĭ cor, sălīrĕ
nec cŭpĭo unquăm.

sērĭcum tam ōdī păvĭtans vĕnustum,
displĭcet crīnis nĭgĕr atquĕ pulchĕr.
nūdĭtās est mī dĕcŭs optĭmum sŭb
sōlĕ mănentī.

No comments:

Post a Comment