Tuesday, November 20, 2012

De Tokiensi stationeferrĕārum tū stătĭō vĭārŭm,
sessă Tōkĭī mĕdĭō pĕr annōs,
nunc tŭbas raucas mŏdŭlārĕ noctĕ
hāc ŏpĕ lūcĭs.

No comments:

Post a Comment