Friday, April 25, 2014

De veritate ac pulchritatereppĕrit vērō stŭdĭōsă vītæ,
ullă quæ tristis lăcrĭmans nĕgat sē
essĕ mentītam nŭmĕrōsă cōrăm
fulgŭră castăm,

cellŭlam mīram? pŏpŭlus cŭpit nunc
scīrĕ, num culpandă sĭt intĕr omnēs
sōlă. nē jūdex, căvĕ, pulchrĭtātĕ
pellĭcĭārĭs.

Tuesday, April 15, 2014

De luctatore senatore c.n. Antonius Inoki


illĕ pugnātor crŭcĭātŭr ācĕr
calcĭtrātū, quem pĕdĭbus făcis 
dextĕrō lævōquĕ cŭbans pălæstrā
in Tŏkĭensī.

factŭs hortāris pŏpŭlum sĕnātŏr
Insŭlārem vōcĭfĕrātŭs "esnĕ
salvŭs?". ut semper mănĕas pŏtens dux
corpŏrĕ magnō!

Sunday, April 13, 2014

De Sintoismi professore


nūdŭs appāres Mĕăcensĭs hortō
Ūnĭversĭtātĭs ĕt incĭpis jăm
flārĕ concham per tĕnĕbras prŏfundās
rītĕ mărīnăm.

sublĭgar cantas cĭthăram ad sŏnōrăm.
quid vĕlis sed nos stŭpĭdos dŏcērĕ,
comprĕhendō nunquam ănĭmō mŏdestŭs,
doctĕ prŏfessŏr.