Tuesday, April 15, 2014

De luctatore senatore c.n. Antonius Inoki


illĕ pugnātor crŭcĭātŭr ācĕr
calcĭtrātū, quem pĕdĭbus făcis 
dextĕrō lævōquĕ cŭbans pălæstrā
in Tŏkĭensī.

factŭs hortāris pŏpŭlum sĕnātŏr
Insŭlārem vōcĭfĕrātŭs "esnĕ
salvŭs?". ut semper mănĕas pŏtens dux
corpŏrĕ magnō!

No comments:

Post a Comment