Sunday, November 20, 2011

De quadam cupiditate

ōdi ĕt ămō. cur dulcĭa ĕdam fortassĕ rĕquīris.
nescĭŏ. sed crassus factŭs ĕgo excrŭcĭor.
ōlim ădŭlescens sempĕr ĕdābam ātras sŏcŏlātas,
quī sed cursŏr ĕram permăcĕr et tĕnŭis.
fēci ad Nāram quando ĭtĕr, in templō stătŭae hūjus
per lĭcŭit mi altō fortĕ mĕārĕ căvum.

Sunday, November 13, 2011

Exercitatio in epigrammate

Pulchră trĭplex quae immōtă rŏtātur dulcĕ pŭella
temptat nōs rīsū carmĭnĕque angĕlĭco.

Acer bellātor, quī bellīs adfŭĭt illis,
armă fĕrens saltat Tōkĭi ămīcĕ cĭtŏ.

Caerŭlĕa ālās mī, prōh, lux ūrit sŭbĭto albās.
hunc linquens fūmum mortĕ sŭāvĕ cădō.

Regnum subterrānĕum ăc immensum vĭdĕ nostrum
glōrĭam ăd extollī fortĕ mĕtallĭcam ătăt!

Multōs per făcĕre annōs fraudem pergăt Olympŭs.
mīrātī vendunt syngrăpham ĕt invălĭdăm.

Ingessit căpĭtāli in portam mīrĭfĭce ictu
follem ā longuinquō fortĕ lŏco ēgrĕgĭus.

Wednesday, November 9, 2011

De legatis Japonicis a Papa exceptis"dulcĭă nōs ĭtĕrum quae sunt hĕrĭ praebĭta ĕdāmŭs?"
"incēdāmus jam. Stultŭs ĕs. O tăcĕas."
"ante ŏcŭlōs nostros Pāpa est barbātŭs ĕt altŭs."
"mē mĭsĕrum ac sōlum, quī jăcĕo et crŭcĭor."


Saturday, November 5, 2011

De ludo destituto

arbŏrem ĭners lentē nunc flōrĭbŭs suspĭcĭo altăm
flāvīs cinctus. mē nusquam vĭsĭtant pŭĕri ullī,
quī vēnābantur vīve illa ănĭmālĭă parvă.
ventĕ, mĕmentō mē plēnum vixissĕ cănōrĕ.

Thursday, November 3, 2011

De insula Gunkanjima nuncupata

Carbōnem multōs ōblīta annos vŏmĭtāvī.
Vīvācēs aedēs spectāvi inter lŭdĕre altās.
Ferre ădŭlescentēs auscultāvi oscŭla ămantēs.
Mī vălĕdixēre omnēs sōlī tristĕ mănentĭ.