Sunday, November 20, 2011

De quadam cupiditate

ōdi ĕt ămō. cur dulcĭa ĕdam fortassĕ rĕquīris.
nescĭŏ. sed crassus factŭs ĕgo excrŭcĭor.
ōlim ădŭlescens sempĕr ĕdābam ātras sŏcŏlātas,
quī sed cursŏr ĕram permăcĕr et tĕnŭis.
fēci ad Nāram quando ĭtĕr, in templō stătŭae hūjus
per lĭcŭit mi altō fortĕ mĕārĕ căvum.

No comments:

Post a Comment