Sunday, November 13, 2011

Exercitatio in epigrammate

Pulchră trĭplex quae immōtă rŏtātur dulcĕ pŭella
temptat nōs rīsū carmĭnĕque angĕlĭco.

Acer bellātor, quī bellīs adfŭĭt illis,
armă fĕrens saltat Tōkĭi ămīcĕ cĭtŏ.

Caerŭlĕa ālās mī, prōh, lux ūrit sŭbĭto albās.
hunc linquens fūmum mortĕ sŭāvĕ cădō.

Regnum subterrānĕum ăc immensum vĭdĕ nostrum
glōrĭam ăd extollī fortĕ mĕtallĭcam ătăt!

Multōs per făcĕre annōs fraudem pergăt Olympŭs.
mīrātī vendunt syngrăpham ĕt invălĭdăm.

Ingessit căpĭtāli in portam mīrĭfĭce ictu
follem ā longuinquō fortĕ lŏco ēgrĕgĭus.

No comments:

Post a Comment