Sunday, March 31, 2013

De annorum decursuparvŭlā vestītă cănīs, pŭellă,
caltŭlā dĭēs hĭlărē fŭtūrōs,
et rŏgas tē, num vĕtŭlam mărītŭs
ipsam ămĕt an nōn.

jam dĕcem annos nātă quăter, sĕd omnēs
allĭcis nōs, quī spĕcĭāmŭs ūnā
pulchrĭtūdĭnem jŭvĕnīlem ĭn ōrĕ
essĕ sĕrēnō.

Saturday, March 30, 2013

De imperio borealitondĕat crīnem mĭhĭ mītĕ regnī
pulchră tonstrīx ut bŏrĕālĭs ātrŭm
mūsĭcam auscultanti ĭtă dēlĭcātăm
insŏlĭtamquĕ.

illĭus vīsam stătŭam dŭcis, quī
condĭdit mīrum impĕrĭum pŏtentĕr,
dēsĭnit pauper pŏpŭlus sŭus nōn
quem vĕnĕrārĕ.

prīmum ŭbī sed bellă gĕrant mĭnācēs,
tempŏris brĕvi in spătĭo omnĭbŭs hīs
incŏlis praeter pĕdĭbus sŭis fī-
nes fŭgĭendum.

antĕquam dēlēbĭtŭr ignĕ terră
missĭlis flāgrantĕ rĕbellĭs ultī,
ultĭmōs ăgat jŏcŏsē dĭēs ŭt
rex ĭnĭmīcŭs.

Thursday, March 28, 2013

De mulcetra Sharpiana


nōmĭnāta Ăcūtă dĕcennĭa orbĕ
māchĭnās ēlectrĭdĕ vendĭtābās
plūrĭmas mōtās, ĭnĭmīcă sed tē
jam sŭpĕrāvĭt.

perdĭta emptōrum făcĭs ullă lūcră
partĕ nēquāquam, tămĕn ōcĭus nunc
solvĕre est nĕcesse hĕbĕtī tĭbi illă
dēbĭtă magnă.

quō mŏdō possis sŭpĕressĕ salvă?
num tĭbī sit subsĭdĭum pĕtendŭm?
sortĭbus pĕcūnĭă dēnŭō nŭm
accĭpĭendă?

praesĭdes propter pătĕris pĕr annōs
damnă stultos magnă. tĭbī dĭes nŭm,
pulchră quō mulcētra, ĭtĕrum sĭt an nōn,
lūcĕăt illă?

Tuesday, March 26, 2013

De crise Cypricafertĭlis flāgrat cŭmŭlātă proptĕr
dum Cўprus tam dēbĭtă, per rĕmōtās
insŭlas sortēs quătĭuntŭr et nōs
sollĭcĭtāmŭr.

quae pŏtes, succurrĕ, bĕātă praesĕs,
nuntĭāquĕ cōnsĭlĭa ad lĕvāmen
ōcĭus dandum angĕlĭcēquĕ rīdē
omnĭbŭs orbĭs.

Wednesday, March 20, 2013

De luminatricesaltĭci et sphaerae glŏbŭlīque ŏpertī
scintĭllant sēsē spĕcŭlis mŏventēs,
lūmĭnātrix vōcĕ cănit pŭellă
laetĭcŭlōsā.

Monday, March 18, 2013

De Japonia senescenti II

fēmĭnis plūres rŭtĭlae pŭdīcīs
sunt ĕmendae nunc tŭnĭcae tŏgaequĕ,
nostră cīvĭtās ĭtĕrum ut vĭgescăt
vī pŭĕrōrŭm.

Friday, March 15, 2013

De Japonia senescenti


cīvĭtas propter pĕrĕat mĭnūtŭm
insŭlāris nē nŭmĕrum nĕpōtŭm,
incŏlis laudandă măgis pŭellă
omnĭbŭs haecĕ.

namquĕ ter nupta est gĕnŭitquĕ quinquĕ
bellŭlos fēlix pŭĕrōs ălitquĕ
in dŏmō septem jŏcŭlantĕr ūnā
mātĕr ămātă.

Thursday, March 14, 2013

De saltatrice XXVI
intĕr altas nē sălĭas cŭpressōs
haud tĭmens flōrum vŏmĭtus nĕfandōs.
gaudĭum vēris tĕpĭdī mănēbĭt
non tĭbĭ longŭm.

Wednesday, March 13, 2013

De pollinose
dum tĕpens mulcet Zĕphўrus cŭpressōs
insŭlā flōrā vĭrĭdes Jăpōnĭs,
sternŭunt omnes fĕre ŭbīquĕ gentēs
noctĕ dĭēquĕ.

arbŏres silvis cĭtŏ sunt nĕfastae
ignĕ dēlendae rŭtĭlo in prŏfundīs,
hūmĭdī nārēs ŏcŭlīquĕ lassī
ut rĕquĭescant.

Tuesday, March 12, 2013

De triangulis saltantibusdum trĭangŭla albă sălīrĕ laetē
inchŏant ūnā rŭbrăque ēbrĭandō,
cantăt artus bella ăgĭtans pŭellă
vōcĕ cănōrā.