Saturday, March 30, 2013

De imperio borealitondĕat crīnem mĭhĭ mītĕ regnī
pulchră tonstrīx ut bŏrĕālĭs ātrŭm
mūsĭcam auscultanti ĭtă dēlĭcātăm
insŏlĭtamquĕ.

illĭus vīsam stătŭam dŭcis, quī
condĭdit mīrum impĕrĭum pŏtentĕr,
dēsĭnit pauper pŏpŭlus sŭus nōn
quem vĕnĕrārĕ.

prīmum ŭbī sed bellă gĕrant mĭnācēs,
tempŏris brĕvi in spătĭo omnĭbŭs hīs
incŏlis praeter pĕdĭbus sŭis fī-
nes fŭgĭendum.

antĕquam dēlēbĭtŭr ignĕ terră
missĭlis flāgrantĕ rĕbellĭs ultī,
ultĭmōs ăgat jŏcŏsē dĭēs ŭt
rex ĭnĭmīcŭs.

No comments:

Post a Comment