Thursday, March 28, 2013

De mulcetra Sharpiana


nōmĭnāta Ăcūtă dĕcennĭa orbĕ
māchĭnās ēlectrĭdĕ vendĭtābās
plūrĭmas mōtās, ĭnĭmīcă sed tē
jam sŭpĕrāvĭt.

perdĭta emptōrum făcĭs ullă lūcră
partĕ nēquāquam, tămĕn ōcĭus nunc
solvĕre est nĕcesse hĕbĕtī tĭbi illă
dēbĭtă magnă.

quō mŏdō possis sŭpĕressĕ salvă?
num tĭbī sit subsĭdĭum pĕtendŭm?
sortĭbus pĕcūnĭă dēnŭō nŭm
accĭpĭendă?

praesĭdes propter pătĕris pĕr annōs
damnă stultos magnă. tĭbī dĭes nŭm,
pulchră quō mulcētra, ĭtĕrum sĭt an nōn,
lūcĕăt illă?

No comments:

Post a Comment