Tuesday, June 4, 2013

De saltatrice XXXIV


vox pĕr ātrum jam sŏnăt undŭlātă
æquŏr, omnes quō căpĭuntŭr altō
ventŭlī sŏpōrĕ sĭlentquĕ vēlă
nāvĭcŭlārŭm.

crūră jactantes plăcĭdam tĕnellă
saltĭcæ noctem sălĭant rŏtātĭm,
quæ scĭunt hōras rĕtĭnēre ad aurō-
ram fŭgĭentēs.

No comments:

Post a Comment