Saturday, June 23, 2012

exercitatio in epigrammate nona


perversīs vŏlŭcris terra haec Antarctĭca ăbundat.
Graecē scrībo. ŭtĭnam sit lĕgĕre aspĕrĭŭs.

dē thermis multī spexērunt pellĭcŭlam illăm,
et mīranda auctrix maxĭmă lūcră făcĭt.

ad stătĭōnem jam confĕr ĕt accĭpĕ plausŭm:
expectant semper dulcĭă tē săpĭdă.

ut sis vīvĭdĭor! cănĕ! saltā, candĭdă virgo!
nam nullus vĭr ĕrit, quī cĭnĕrem tŭam ămĕt.

ō glŏbĕ lūtĕĕ, quī vīdistī Nīlĭăcam amnĕm,
nōbīs ēnarres somnĭă longă tŭă.

R-18 "spūmis vincāmus mălĕfactōres pĕdĭfollĭs!"     
        "en mălĕfactrīcum pectŏră pulchră nĭtent!"
 .

No comments:

Post a Comment