Friday, June 1, 2012

Exercitatio in epigrammate sexta

inflexa ad coelum per hanc collem vĭă duxit.
quā sectā nullum tū lŏcum ădīrĕ pŏtes.

"cur sit, ut dīcas, mărĕ vastum caerŭlĕumque?"
"terrestris mănĕas. aequŏră nē cŭpĭas."

trāmĭnă  longam transīvĕrĕ noctĕ dĭēque.
undās auscultans fractă rĕlictă tăces.

fūmōsus vexī pŭĕrōs vīcōrum ĕt ădultōs.
sed herbis victum mē săpŏr altŭs hăbet. 

nōs circumdēmus ĭnĭmīcam pācĭs ămantes,
herbas nē vĭrĭdēs attĕrăt ac scĕlĕrat. 

eccĕ pĕdis follis laevī mīrō vŏlăt ictu.
quem fŭgĭens lentē raedă pĕr os căpĭat.

No comments:

Post a Comment