Wednesday, January 2, 2013

De metro Sapphicodīlĭgātis quī nŭmĕrōs vĕnustōs,
Sapphĭcē prōferrĕ sŭam cănendī
mox ŭt illustrem spĕcĭātĭs artĕm
rītĕ măgistrŭm

No comments:

Post a Comment