Tuesday, January 1, 2013

De templo petendo


ēvŏcēs ut rītĕ dĕōs, mŏnētās
lignĕam in capsam jăcĭas crĕpesquĕ
magnă tintinnābŭlă; quidquĭd ōran-
dum'st tĭbi ăvārō,

namquĕ largī sunt ăpŭd Insŭlānōs,
qui offĕrunt optātă, dĕī dĕaequĕ;
flōrĕat lingua orbĕ Lătīnă vātĭs
vī fŭrĭōsī!

No comments:

Post a Comment