Friday, October 28, 2011

Exercitatio in hexametris

Pēĭctū pĕtĭit pulchrae fŭlgĕntĕ pŭellae
ōs luctātōris spectārent quem păvĭtantēs.

Auscŭltant grȳllī parvī inter sē ŏssă tŏrōsquĕ
luctātōrum collīdī frangīquĕ ĭn ărēnā.

Quam mĭsĕrī istī piscēs in cĭvĭtātĕ nĕfastā
sint quī barbărĭcīs ā vīvī saepĕ cŏquantŭr!

Jam mŏrĭor, proh, daemŏnĭcus sub gurgĭtĕ nātŭs
crūdā flammā nunc tostus ăb ĕdor cŭpĭentĭbŭs.

Nox cărăōcĭcă vōcēs ēbrĭĕtātĕ cănentĭs
spargit flūmĭnă per languentĭă prātăquĕ fessă.

Rex măfĭōsōrum se carcĕrĕ lībĕrăt atque
cōram ostendat haec jam vestīmentă sŭperbus.

Mille aurātārum noctu in templō stătŭārum
multas per sermōcĭnăt hōras dē prĕtĭo aurī.


Haerĕtĭcō in templō quī semper ĭdōlă cŏlēbant,
mallĕŭm ĕunt ăd rŭbrum nunc dīvīnā in mănŭ tentŭm.

Quae vendit cāram rīdens cervīsĭăm ămīcē
tergō ŏnĕrōsam fert cisternam fessă cĭtātă.

Per scintillantēs incēdunt trāmĭnă turrēs
in tĕnĕbrīs lanternārum nunc millĭbŭs ātrīs.


No comments:

Post a Comment