Sunday, December 25, 2011

Exercitatio in epigrammate tertia

exĭmĭa est ănĭmus tŭŭs intus quae tŏpĭa illa
persŏnă persōnaeque haec bĭrŏta ādlĭcĭunt.

incēdunt praedae, quae lābuntur mĭhĭ lingua.  
quid sit hic strĕpĭtus? taedĭo ĕt ēsŭrĭo.

dictātor regnī vītam āmīsit bŏrĕālis.  
omnēs nunc quaerunt quis tĕnĕt impĕrĭum.

ō sānctōrum grex, quī tam bĭrŏtis făvĕātis,
quālĕ tărandi ŏpŭs hanc vēre hĭĕmem effĭcĭant?

"nōs quŏque ămāmus nunc thermās hās frīgŏră passi."  
"Quōmŏdŏ siccetis corpŏră tam mădĭda?" 

adhuc permănĕam ut lectrix quam sōbrĭa et casta!  
sed mī vītă brĕvis. cētĕră scīrĕ vĕlim.

No comments:

Post a Comment