Saturday, October 12, 2013

De saltatrice XXXIXantĕquam terrā lĭquĭdum pŭellă
ālĕs in coelum vŏlăt aestŭōsā,
saltăt ad carmen rădĭōsă jactans
albĭdă crūră.

quam vĭdentes fontĕ lŏquācĭōrēs
Nāĭdes pūrō sălĭunt jŏcōsē,
dum pĕr hōrās silvă nĭtentĕ parvă
sōlĕ sŭsurrăt.

No comments:

Post a Comment