Monday, December 23, 2013

De cerasonoctĕ cum mollī cĕrăsī cănantŭr
vōcĕ jūcundæ, rĕsŏnantĭbus tŭm
garrĭunt chordis vŏlŭcrēs ŏdorquĕ
āĕră mānăt.

pendŭlī crīnes lĕvĭter văcillant,
quī rŭbros carpunt ăcĭdosquĕ fructūs,
audĭentī mī rĕvŏcantque ămōrĕm
pænĕ pĕractŭm.

No comments:

Post a Comment