Tuesday, April 23, 2013

De saltatrice XXXpergĕ tū fontem prŏpĕ membră jactans
limpĭdum saltārĕ sălīrĕ dulcĕ.
quidquĭd accĭdat, lĕpĭdō bĕnignă
grātĭă rīsū

sit tĭbī ventō jŏcŭlantĕ mulsæ.
neglĭgendī sunt pŭĕrī prŏtervī
ac sĕnex vectus bĭrŏta arrŏgantī,
pūră pŭellă.

No comments:

Post a Comment