Monday, April 15, 2013

De ritu saltico Iincĭpit cantārĕ pĭus săcerdōs
lignĕō templō vĕnĕrandă verbă
tympănum pulsāns mănĭbus sŏnōrŭm
ut dĕcĕt. albā

vestĕ rīte indūtă rŭbrāquĕ gummā
saltăt ante altārĕ pŭellă sanctŭm
cūjŭs augustum spĕcŭlum altĭōrĕ
partĕ lŏcātum'st.

quattŭor dextrā crĕpĭtācŭlum illă
angŭlos pūrans crĕpĭtat vĕnustŭm,
jamquĕ versum ad nōs ăgĭtat, nĕfandă
ut cĭtŏ pellăt.

insŭlāres nē pătĭāmŭr ullă
damnă morbos proptĕr ătrōcĭōrēs
proxĭmīs annīs; ŭt ămœnă terră
nōs ălăt omnēs.

No comments:

Post a Comment