Wednesday, May 1, 2013

De aquae bullientis ritu


concĭnunt jam tībĭă tympănumquĕ
cymbălumquĕ vōcĕ quĭētĭōrĕ.
in săcrō lentē spătĭō dĕōrŭm
candĭdă virgō

saltăt hās inter cŭcŭmas nĭgellās,
bullĭunt quĭbus călĭdī lĭquōrēs,
in mănu oscillat băcŭlum păpȳrō
rītĕ dĕcōrŭm.

jamquĕ tintinnābŭlum ăgit sŏnōrŭm
lactĕas jactans mănĭcas. pĕractā
invŏcātĭōnĕ dĕī dĕæquĕ
vīnum ĕt ŏrȳzăm,

post sălis jactum, addĭt ăquæ pĕr hōrās
fūmĭgăntī mixtăquĕ terram ĭn almăm
injĭcit lābrōquĕ vĕtustam ăd ædĕm
fert tăcĭturnă.

rāmŭlos prendit vĭrĭdēs ăquamquĕ
spargĭt hūc illuc cĭtŏ sē mŏvens, ŭt
augŭret messem sĭmŭl ac sĕcundă
prŏspĕrăque ōrĕt.

No comments:

Post a Comment