Monday, November 18, 2013

De saltatrice XLVquercŭs audis num Yŏyŏgī sĕnex tū
carmĕn hoc panctum vĕtĕre et pŏlītō
mōrĕ, quod virgō cănĭt usquĕ dulcī
vōcĕ pŭdīcă?

hōs ŭtrum rāmōs ăgĭtet vĭrentēs
ventŭlus nimbōsŭs ăn ēlĕgantēs
saltĭcae, quae membră mŏdō sŭāvī
mollĭă jactant?

No comments:

Post a Comment