Thursday, November 28, 2013

De saltatrice XLVIIII


antĕ templum vos Măcăensĕ sanctŭm
saltĭtantes, num făcĭem scĭātĭs
exsŭles struxissĕ pĭos Jăpōnēs
rītĕ dĕcōrăm,

hicquĕ cultōrem Lătĭī jăcērĕ
littĕrārum, quī pătrĭā prŏfectŭs
usquĕ vastum fēcĭt ĭter pĕr aequŏr
laetŭs ăd Urbĕm?

nōbĭlēs ōlim vĕlŭtī rĕmōtum ăd
quattŭor missī pŭĕrī lŏcum, vōs
saltĭcae gentēs ănĭmōsĭōrēs
adlĭcĭātĭs.

No comments:

Post a Comment