Saturday, November 30, 2013

De saltatrice L


ethnĭcā terrā rĕsŏnat Dĕcembrī
mensĕ vox, quae caerŭlĕis lŏquēlīs
laudăt arcem rītĕ vŏluptŭōsăm
astrĭgĕramquĕ.

jamquĕ saltātrix pĕdĭbus jŏcōsīs
nuntĭat formōsă, lŏcō măgōrŭm,
collŏcātōrum bŏnă crēdŭlōrŭm
multĭplĭcārī.

No comments:

Post a Comment