Wednesday, January 29, 2014

De Apollonis invidia


in vĭā sessus mŏdŭlārĭs albŭm
clāvĭchordĭum sĭmŭl atquĕ cornū
ænĕum. sī stes, pĕdĕ tympănum tŭm
perbĕnĕ pulsēs.

vĭdens quidnam Pătăreus Ăpollō
cōgĭtet? sævus cŭtĕ sēpărārĕ
arrŏgantem tē vĕlĭt? æmŭlārī
an cŭpĭat tē?

No comments:

Post a Comment