Thursday, January 16, 2014

De musico grege Kichijojiense


non quĕas grātas nŭmĕrārĕ chordās,
quas vĭā pulsant Kĭchĭjōjĭense
quattŭor mănus, plăcĕant tĭbī sĕd
carmĭnă, nonnĕ?

pergăt ut vox raucă cănōrĕ lætō
urbĭs hortārī pŏpŭlum ad jŏcandŭm
gentĭum nosmetquĕ pĕr omnĭum Rēte
inspĭcĭentēs.

No comments:

Post a Comment