Tuesday, October 23, 2012

De saltatrice IVvīvĭdē saltes lĕvĭterquĕ virgō
vestĭbus pullis nĭvĕōs ŏpertōs
permŏvens artūs; ăquă tē sĕquētŭr
mīmĭcă scītăm.

No comments:

Post a Comment