Wednesday, October 24, 2012

Somnium iambicum

rĕmōta ĭn urbĕ, quā lŏquuntŭr omnĭbŭs
jŏcōse ăvēs ĕt arbŏres dĭē vĭīs,
ĕburnĕam strŭit pălaestram ĭneffĭcax
rŏtamquĕ rex nŏvos dĕos cŏlens rŭbram.
Irīsăte ēbrĭe, has vĭdēbĭs et fĕrēs?

No comments:

Post a Comment