Sunday, October 21, 2012

De solis laudejānŭam dīvīnă cădunt flŭentă
trans ĕburnam sic rĕsŏnantĭa altō
ex lŏco ātrīs in tĕnĕbris vĭrentēs
per Kŭmănensēs.

fistŭlae sŏnum dŭŏ saltĭcae albīs
mellĕum indūtae tŭnĭcis sĕquuntŭr
lentĭter gressae mănĭbus lĕvātīs,
dum chŏrĭcī sunt

ad lyram argūtam mŏdŭlārĕ promptī
et cănōrum mox călămum, săcrīs ŭt
versĭbus laudent ŏrĭĕntem ĭn altō  
aequŏrĕ Phoebŭm. 


No comments:

Post a Comment